آخرین اخبار

راه روز، پایگاه تحلیلی-خبری

مشروح اخبار
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: کار کردن با دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه برای ما مایه مباهات است و فعالیت‌های این نهاد مکمل بر فعالیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه است.