آخرین اخبار

راه روز، پایگاه تحلیلی-خبری

مشروح اخبار
جانشین انتظامی زابل خبر داد:
جانشین انتظامی زابل از اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در برخورد با هنجارشکنان و قانون گریزان و دستگیری ۱۸ سارق و کشف ۲۴ فقره سرقت در این رابطه خبر داد.
مدیر کل راه آهن جنوب شرق کشور خبرداد:
مدیر کل راه آهن جنوب شرق کشور گفت: اگر راه آهن جنوب شرق کشور در مناقصه برنده شود کلنگ دو زیر گذر ریلی در استان بر زمین خواهد خورد و این اقدام کاهش خطرات ریلی،افزایش سرعت قطارها و ارتقاء ایمنی را در پی خواهد داشت.