آخرین اخبار

راه روز، پایگاه تحلیلی-خبری

مشروح اخبار
رئیس حوزه علمیه برادران شهرکرد:
رئیس حوزه علمیه برادران شهرکرد با تاکید بر ساده برگزار شدن مجالس عزاداری، گفت: بهتر است در استان دسته‌جات و هیئات مذهبی در یک مکان تجمع کنند و به عزاداری بپردازند زیرا این کار موجب ایجاد نشدن رقابت ناسالم خواهد شد و عزاداران نیز از مسئله اصلی باز نخواهند ماند.
معاون ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و تروییج کشاورزی کشور گفت: حدود 48 میلیارد تومان اعتبار برای خرید خودرو به منظور دسترسی به کشاروزان در مناطق دور افتاده در نظر گرفته شده است که میان استان‌های مختلف کشور توزیع می‌شود
مدیر کنترل کیفیت و بهداشت شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:
یاسوج- مدیر کنترل کیفیت و بهداشت شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد گفت: راه‌اندازی و بروزرسانی دستگاه پلاروگراف در آزمایشگاه مرکزی شرکت آب و فاضلاب استان محقق شد.