آخرین اخبار

راه روز، پایگاه تحلیلی-خبری

مشروح اخبار
مدیر توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران خبر داد:
مدیر توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز ثبت نام دوازدهمین جشنواره کارآفرینان برتر استان مازندران خبر داد.