پنجشنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۹ - April 09 2020

راه روز، پایگاه تحلیلی-خبری

مشروح اخبار
یک وزیر تونسی پس از آنکه مطلع شد دادگاه این کشور در سال ۲۰۱۴ حکم حبس ۳ ساله علیه وی صادر کرده است، از سمتش استعفا کرد.