آخرین اخبار

راه روز، پایگاه تحلیلی-خبری

مشروح اخبار
در گفت و گو با راه روز مطرح شد:
کارشناس ارشد تغذیه و فیزیولوژی ورزشی می گوید: تبلیغاتی که در صفحات مجازی مبنی بر ورزش های بدنسازی و پاورلیفتینگ بانوان دیده می شود به طور عمده با هدف سوء استفاده از عدم آگاهی آنها صورت می گیرد.