راه روز، پایگاه تحلیلی-خبری

مشروح اخبار
راه روز بررسی کرد؛
معمولا در آغاز فصل سرما به دلیل آلوده شدن هوا ورزش کردن در محیط های باز به دغدغه افراد ورزشکار تبدیل می شود که آیا با وجود این آلودگی می شود به تمرینات روزانه در محیط باز پرداخت یا نه؟
در راه روز بررسی شد:
در تحقیقات انجام شده در این زمینه ثابت شده است کسانی که افسرده هستند و بدون مصرف دارو و روان درمانی به ورزش روی آورده‌اند، بیماری‌شان بهبود پیدا کرده است.
یکی از معضلاتی که باعث افت ورزش زنان و از دست رفتن تمرکز ورزشکاران زن در فعالیت ورزشی آن‌ها شده است، توجه جامعه و هواداران ورزشی به ظاهر ورزشکاران و بی‌توجهی به عملکرد ورزشی ورزشکاران زن است. این مشکل با کمک جامعه ورزش زنان و رسانه‌ها قابل برطرف شدن است.
گزیده اخبار سایت