راه روز، پایگاه تحلیلی-خبری

مشروح اخبار
رکوردی دیگر در وزنه برداری جهان به ایران رسید؛
سهراب مرادی ملی پوش دسته ۹۴ کیلوگرم کشورمان با مجموع ۴۱۳ کیلوگرم در رقابت‌های وزنه برداری بازی‌های داخل سالن آسیا به مدال طلا دست یافت و به میزان یک کیلوگرم رکورد مجموع دنیا را ارتقا داد.
چین احتمال دارد که برای یک سال از مسابقات بین‌المللی وزنه‌برداری محروم شود، این در حالی است که دو وزنه‌بردار چین که از مدال‌های طلای المپیک خود محروم شده‌اند به دادگاه عالی ورزش اعتراض کردند و اعتراض آن‌ها رد شد.
زنانی با شمایل مردان!
شبکه اینستاگرام این روزها شاهد ایجاد صفحاتی است که زنان ایرانی را تشویق می کند اندام ورزشی مانند مردان داشته باشند و این موضوعی اکنون به یک چالش مهم تبدیل شده است.
گزیده اخبار سایت