آخرین اخبار

راه روز، پایگاه تحلیلی-خبری

مشروح اخبار
سرپرست نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور:
سرپرست نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور گفت: در نهاد کتابخانه ها، نیروی انسانی، جزیی از کار فرهنگی است و آرامش خیال کتابداران بسیار مهم است. امکان جذب سرمایه پایدار را نداریم که پرداختی راضی کننده برای همکاران کتابدار داشته باشیم.