آخرین اخبار

راه روز، پایگاه تحلیلی-خبری

مشروح اخبار
راه روز گزارش می دهد؛
خروجی سد زاینده رود بمنظور آبیاری مجدد کشت در شرق اصفهان بامداد امروز افزایش یافت.
راه روز گزارش می دهد؛
رئیس کل دادگستری هرمزگان از صدور سند مالکیت تک برگ برای همه جنگل های حرا در این استان خبر داد.