آخرین اخبار

راه روز، پایگاه تحلیلی-خبری

مشروح اخبار
معاون برنامه‌ریزی آموزشی و توانبخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی:
معاون برنامه‌ریزی آموزشی و توانبخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت: قرار است که امسال در آزمون استخدامی ۸۶۸ آموزگار استثنایی جذب شوند اما این میزان جذب به طور قطعی نمی تواند مشکلات کمبود نیروی انسانی سازمان را حل کند.