راه روز، پایگاه تحلیلی-خبری

مشروح اخبار
مدیرکل ارتباطات و روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی:
مدیرکل ارتباطات و روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی گفت: همیشه درباره مباحث مربوط به فیلتر در شورا بحث می‌شود، اما این بحث تا امروز منجر به صدور مصوبه نشده است.
معاون فناوری سازمان فضایی کشورتاکید کرد:
یکی از اقتدارات علمی کشور، فناوری‌های فضایی است که با پرتاب ماهواره امید در سال ۸۷ قدرت علمی ایران در این زمینه شگفتی جهانیان را برانگیخت، نقش صنعت فضایی در تحقق اقتصاد دانش بنیان و برنامه‌های این سازمان برای شکوفایی ظرفیت‌های اقتصادی این حوزه از فناوری در گفت و گو با معاون فناوری فضایی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مانند بسیاری از پدیده‌های دیگر دارای پیامد‌های مثبت و منفی هستند که با برنامه ریزی و بالا بردن سطح آگاهی عمومی می‌توان از آثار و دستاورد‌های مثبت آن بهره گرفت و پیامد‌های منفی را به حداقل رساند.
ارتباط صنعت فیلم با اقتصاد؛
مجری برگزاری نمایشگاه بین المللی در استان مازندران گفت: برخی از فیلم‌های تولید شده در کشور چهره نامناسب از وضعیت کشور نشان داد و ایران را به عنوان کشور عقب مانده معرفی کرده است.
نگاه به آینده
گزیده اخبار سایت