راه روز، پایگاه تحلیلی-خبری

مشروح اخبار
نائب رییس انبوه سازان تهران مطرح کرد
همه میدانیم ساختمان سازی کار پیچیده است، اما در عمل بی تخصص‌ترین افراد در جامعه ما برای دیگران خانه می‌سازند. بازاری پر سود که محفل سوداگران شده است.
یک کارشناس بازار مسکن گفت: با توجه به این‌که بیشترین معاملات مربوط به واحدهای کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان، کمتر از ۹۰ متر مربع و بین ۳ تا ۴ میلیون تومان در هر متر مربع است برخلاف دوره‌های قبل، رونق بخش مسکن از طرف قشر متوسط انجام می‌شود که در سال‌های گذشته برای آن‌ها برنامه‌ریزی نشده است.
نقد ساخت و ساز در کشور
فرج اله رجبی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفته هر سال سه برابر کل بودجه عمرانی کشور ساخت و ساز داریم. عده ای می خواهند اختیارات ما را کمترکنند و از کیفیت بکاهند.
نایب رییس انجمن انبوه سازان استان تهران مطرح کرد
نایب رییس انجمن انبوه سازان استان تهران با بیان اینکه تخلف امضا فروشی شایع شده است گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که حتی بعضا با فروش امضای مهندسان متوفی ساخت وساز صورت می‌گیرد.
گزیده اخبار سایت