آخرین اخبار

راه روز، پایگاه تحلیلی-خبری

مشروح اخبار
اصرار رژیم گذشته بر بی‌حجابی و دایر کردن مراکز فحشاء و کاخ‌های جوانان، یک سیاست حساب شده بود که جوانان فیلشان یاد هندوستان نکند. هر نظام سیاسی که می‌خواهد مردمش او را راحت بگذارند، به اشاعه بی‌بند و باری می‌پردازد تا مردم مشغول باشند و او به کارش بپردازد.
رییس فراکسیون خانواده مجلس با ابراز رضایت از نحوه پیشبرد موضوع حضور زنان در ورزشگاه‌ها گفت: خوشبختانه می‌بینیم که این موضوع به خوبی در حال مدیریت شدن است. همچنین امیدوار هستیم که در سایر ورزش‌ها هم با در نظر گرفتن مسائل خاصی که حضور زنان در ورزشگاه می‌طلبد، اهمیت، احترام و تدبیری که هیات‌های ورزشی و برگزارکنندگان باید در ورزشگاه‌ها به کار گیرند؛ این مسئله برای همیشه حل و فصل شود.
عضو فراکسیون امید:
عضو فراکسیون امید مجلس گفت: امروز مشکلاتی در کشور داریم که به سبب خودخواهی‌های ما حل نمی‌شوند و با اینکه راه حل‌ها را می‌دانیم، خودخواهی به ما اجازه نمی‌دهد درست عمل کنیم.
گزیده اخبار سایت