راه روز، پایگاه تحلیلی-خبری

مشروح اخبار
با فیلترینگ تلگرام و زمزمه‌های شوم بستن اینستاگرام؛
به راستی کدام ضدامنیتی و خلاف مصالح نظام است؟ ادامه فعالیت تلگرام و اینستاگرام مثل سال‌های اخیر - که مشکل زا نبوده اند - یا ناراضی کردن ۴۵ میلیون ایرانی و از جمله میلیون‌ها نوجوان و جوان که قرار است نگاه شان به نظام و انقلاب شکل بگیرد.