راه روز، پایگاه تحلیلی-خبری

مشروح اخبار
یک دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران در یادداشتی نوشت: بلاکچین بیش از آنکه مقصود مدنظر نظریه پردازان دهه نودی اش را برآورده کند، امروزه بیشتر تکنولوژی پیشرو ای تلقی می گردد که در ایجاد آلترناتیو های منطقی در ساز و کار های اقتصادی مورد استفاده تعداد بسیار زیادی از افراد حقیقی، حقوقی، بانک ها و حتی دولت ها قرار گرفته است.
معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور:
مجید میراحمدی با اشاره به نشست سفیر ایران در عراق با دولت این کشور، گفت: دولت عراق به سفیر ما اعلام کرد «ویزای زائران اربعین برداشته می‌شود».