آخرین اخبار

راه روز، پایگاه تحلیلی-خبری

مشروح اخبار
علم از آن روز که به خدمت بشریت درآمده فراز و فرودهای بسیاری را در مقصد و مقصود، به خود دیده است. جایی اعتلای بشریت را سبب شده و در منزلی تباهی و سیاهی‌ها را منشأ و باعث بوده است؛ تا آن جا که فریاد اعتراض اندیشمندان آزاده‌ای که رفع درد و آلام بشر چرایی حیاتشان را رقم زده است را نیز درآورد. چکیده و چرخه این دغدغه‌ها و آمال نامگذاری «روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه» را سبب شده است.
نگاهی به آینده
گزیده اخبار سایت